Pečovatelky

Výběru pečovatelek věnujeme maximální pozornost. Z velkého počtu uchazeček vybíráme jen ty nejlepší, které prochází důkladným ústním pohovorem i praktickou zkouškou.  Na základě jejich odborností a zkušeností jsou zaměřeny na hlídání dětí různých věkových kategorii. Většina naších pečovatelek má minimálně středoškolské, většinou zdravotnické nebo poedagogické vzdělání a dlouhodobou zkušenost s hlídáním dětí. Z charakteristických vlastností klademe důraz na trpělivost, spolehlivost a příjemné vystupování.  Při hlídání dbáme na zachování zvyklostí rodiny. 


V případě pravidelného hlídání nám sdělíte Vaše kontkrétní požadavky na pečovatelku a na základě naší databáze vybereme tu, která bude splňovat všechny vaše kritéria. Poté zprostředujeme nezávaznou osobní návštěvu, kde Vám bude pečovatelka osobně představena. 

Od všech pečovatelek požadujeme :

 • Doklad o dosaženém vzdělání a odborných kurzech nebo školeních
 • Lékařské potvrzení o zdravotním stavu
 • Aktuální výpis z rejstříků trestů
 • Reference z předchozích hlídání , které následně prověřujeme
 • Doklad o bezúhonnosti

Všechny pečovatelky, které zaměstnáváme mají s naší agenturou sjednanou řádnou pracovní smlouvu. 

Jestliže nebude s osobou pečovatelky spokojeni, jsme schopni zajistit obratem jinou pečovatelku nebo hlídání na Vaše přání ukončit Těmto situacím se snažíme předcházet a to tím, že v průběhu hlídání si práci naší pečovatelky ověřujeme přímo u Vás ( telefonní hovor nebo e-mailova komunikace ohledně spokojenosti ).

Hlídání dětí zahrnuje:

 • Zachování každodenního rytmu a zvyků dítěte
 • Příprava a podávání stravy
 • Všestranný rozvoj dítěte – malování, tanec, sport, zpěv
 • Pobyt na čerstvém vzduchu 
 • Hygiena
 • Péče o nemocné dítě
 • Návštěva pediatra

 

Všechny naše pečovatelky absolvovaly kurz první pomoci u Českého červeného kříže a jsou nekuřačky.

Máme u České pojišťovny sjednané pojištění odpovědnost za škodu do výše 5 mil. Kč.

Copyright © 2013 Pikolíno s.r.o. - hlídání dětí