Ceník za hlídání dětí

Ceny hlidani 250 Kč / hod.
Připlatek za každé další dítě 50 Kč / hod.
Doprovod do zájmových kroužků

300 Kč / hod.

Facepainting - malování na obličej 800 Kč/ hod.
Svatební hlídání 700 Kč / hod. / chůva
Mobilní dětský koutek od 2000,- / den.

Službu zajistíme obratem.

Při pravidelném hlídání garance stále pečovatelky !!

  • Ceny jsou konečné včetně DPH.
  • Neúčtujeme si příplatky za nemocné dítě a za práci v noci.
  • V případě hlídání po 22. hodině žádáme zákazníka, aby zajistil pečovatelce dopravu do místa bydliště nebo pečovatelku nechal přespat do rána.
  • Za dopravu mimo město Brno a čas strávený cestováním účtujeme příplatek ve stejné sazbě jako za hlídání dítěte. Příplatek za benzin: 6,- Kč/km.
  • Minimální doba hlídání je 3 hodiny / den na území města Brna a 4 hodiny / den v okolí Brna.
  • Účtuje se každá započatá hodina hlídání ( tolerujeme 10 minut ).

Copyright © 2013 Pikolíno s.r.o. - hlídání dětí